Gezondheidseffecten

De luchtkwaliteit is een belangrijke factor voor de gezondheid. Iedereen ademt dagelijks luchtverontreiniging in. In Nederland zijn roken, overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid als je kijkt naar leefstijl. Het effect van milieufactoren (omgevingsfactoren) is qua omvang vergelijkbaar met het hebben van te weinig lichaamsbeweging. Het effect daarvan op de gezondheid is groter dan bijvoorbeeld van verkeersongevallen of passief roken. Van alle milieufactoren is luchtverontreiniging veruit de belangrijkste oorzaak van ziekte, gevolgd door verkeersgeluid.

Als de lucht schoner is, leven mensen langer. En worden ze gezonder oud. Dit komt doordat schone lucht de kans op longkanker, diabetes en hart- en vaatziekten verkleint. De belangrijkste oorzaken van ongezonde lucht zijn fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). In de wet staat hoeveel fijn stof en stikstofdioxide er maximaal in de lucht mag zijn (normen).

Blootstelling aan stikstofdioxide kan de gemiddelde gezonde levensverwachting met vier maanden verkorten. Blootstelling aan roet kan die levensverwachting met negen maanden verkorten. In totaal betekent dit dat Rotterdammers ruim een jaar korter leven in vergelijking met een omgeving waar de lucht gezonder is.

Effecten luchtkwaliteit in vergelijking met overige veroorzakers van slechtere gezondheid

Slechte luchtkwaliteit is voor de volksgezondheid net zo'n groot probleem als dat van overgewicht (5%). Het is een groter probleem dan dat door overmatig alcoholgebruik (3%) of het eten van te weinig fruit of groente (2%).

In Nederland, Europa en ook wereldwijd staat verontreiniging van de buitenlucht op de 9e plaats als oorzaak van kortere levensduur en ziekte.

gezondheidseffectenthumb2.jpg