De gemeente Rotterdam mag dieselauto's van vóór 2001 en benzineauto's van vóór 1 juli 1992 weren uit het centrum van de stad. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (6 juni 2018) bepaald dat de zogenoemde 'Milieuzone Rotterdam' weer volledig van kracht is. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam moet nu bepalen vanaf welke datum de milieuzone feitelijk ingevoerd en gehandhaafd zal worden.

“De uitspraak van de Raad van State geeft een bevestiging van ons beleid om de luchtkwaliteit in de Rotterdamse binnenstad te verbeteren.”, zegt wethouder Adriaan Visser (o.a. mobiliteit en duurzaamheid). “Het is zaak het vonnis eerst zorgvuldig te bestuderen en de gevolgen in kaart te brengen. Het college zal hierover zo snel mogelijk de gemeenteraad en alle betrokkenen informeren.”

Hoewel het verkeersbesluit direct weer van kracht is, wordt er nog niet gehandhaafd. De gemeente Rotterdam maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend. De uitspraak van de Raad van State is definitief en er is geen beroep meer mogelijk. De uitspraak heeft geen gevolgen voor het weren van dieselvoertuigen van voor 2001. Ook deze mogen de milieuzone nog steeds niet in.

Lees de volledige uitspraak.

Lees het persbericht van de Raad van State.


6 juni 2018