Pex Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van de gemeente Rotterdam: "De positieve uitspraak van de Raad van State over de rechtmatigheid van de milieuzone in Utrecht voelt als een steun in de rug voor het Rotterdamse beleid. Met de goede eerste resultaten over de stevige vermindering van de uitstoot van vieze lucht door verkeer van vorig jaar in de hand, had ik ook niet anders verwacht. Ik wil hierbij ook mijn collega wethouder Lot van Hooijdonk feliciteren. De grote steden hebben veel contact over dit onderwerp en we steunen elkaar in het beleid om de luchtkwaliteit voor onze bewoners aan te pakken."

Volgens de uitspraak van de Raad van State, waartegen geen beroep meer mogelijk is, mag de gemeente Utrecht verkeersbesluiten nemen. Bovendien heeft de gemeente gemotiveerd waarom het besluit genomen werd, namelijk vanwege milieuoverwegingen. De Raad van State oordeelt daarnaast dat de milieuzone past in een breder beleid van de gemeente Utrecht om de luchtkwaliteit te verbeteren.

8 februari 2017