Positieve ionisatietechnologie

ENS Technology heeft een systeem ontwikkeld voor het verwijderen van fijn- en ultrafijnstof uit de lucht. Het systeem is gebaseerd op de positieve ionisatietechnologie. Hierbij worden fijnstofdeeltjes positief geïoniseerd door een elektrode. Door het ladingsverschil verplaatsen de geïoniseerde (vervuilde) deeltjes zich naar een geaarde collectorplaat, waarop ze samenkomen tot grof stof. Dit stof kan vervolgens eenvoudig worden verwijderd. Deze techniek wordt op dit moment vooral toegepast in stallen en parkeergarages.

De testopstelling

De testopstelling bestond uit een leiding over het geluidsscherm langs de snelweg. Hierdoor kon de verontreinigde lucht van de A13 op ongeveer zes meter hoogte worden afgezogen door een ventilator. De lucht werd daarna behandeld door het luchtzuiveringssysteem van ENS Technology.

Resultaten

We kunnen concluderen dat door verkeer uitgestoten roet en fijnstof kan worden gezuiverd door het testsysteem. Het afvangrendement voor roet is ongeveer 46% en voor PM2,5 (kleine fijnstofdeeltjes) ongeveer 37%. Dit rendement heeft betrekking op de effectiviteit van de toegepaste techniek en niet de verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

De resultaten van de pilot zijn vergeleken met de werking van het geluidsscherm. Geluidsschermen hebben namelijk, naast vermindering van geluid, ook een positief effect op de luchtkwaliteit. Wat blijkt? Als er voldoende systemen worden geïnstalleerd om alle lucht van de weg te zuiveren, levert dit ongeveer hetzelfde effect op als het geluidsscherm.

Conclusie

De Rotterdamse aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit richt zich op de oorzaken van luchtvervuiling. Met de techniek in de pilot wordt de bron, namelijk auto’s die voor luchtvervuiling zorgen, niet aangepakt. Daarnaast worden auto’s in de toekomst steeds schoner en zullen dus minder gaan uitstoten.

De techniek leent zich misschien wel om lokaal een luchtkwaliteitsprobleem op te lossen, zoals bijvoorbeeld in parkeergarages of tunnelmonden, maar heeft onvoldoende meerwaarde voor de omvangrijkere luchtkwaliteitsproblemen in Rotterdam.

Benieuwd naar de onderzoeksrapportage van de pilot? Bekijk hem hier.


21 november 2017