Goed nieuws uit Amsterdam. Sinds de invoering van de milieuzone is het aantal vervuilende ritten door bestelvoertuigen al met tweederde afgenomen. Sinds 1 januari 2017 is er in Amsterdam een milieuzone voor bestelvoertuigen van kracht, waardoor bestelwagens van voor 2000 het gebied binnen de ringweg niet meer in mogen. In november 2016 waren er nog 21.121 vervuilende ritten door 3.257 voertuigen. In februari 2017 maakten 1.519 voertuigen 6.828 vervuilende ritten.

Net als in Rotterdam ontvangen overtreders in Amsterdam in de eerste maanden na de invoering van de milieuzone nog geen boete maar wel een waarschuwingsbrief. Vanaf 1 mei 2017 ontvangt elke overtreder een boete van € 90,- van het Centraal Justitieel Incassobureau. De verwachting is dat het aantal overtreders na ingang van de boete nog verder zal dalen. Reactie van de Amsterdamse wethouder Choho (Duurzaamheid): ‘Om Amsterdam een leefbare stad te houden is het soms nodig om vervelende maatregelen te nemen, zoals milieuzones. Fijn om te zien dat voertuigeigenaren meewerken en de meest vervuilende voertuigen de stad niet meer inkomen. Dit is echt goed nieuws voor de gezondheid van Amsterdammers.’