De afgelopen maanden zijn vele verkeerslichten fietsvriendelijk gemaakt. En er komen nog meer verbeteringen voor de fietsers aan.

Rotterdammers willen kunnen dóórfietsen. Dat kwam duidelijk naar voren toen aan bewoners werd gevraagd te reageren op het fietsplan ‘Fietsen heeft voorrang 2015 – 2018’. Daar is nu werk van gemaakt. In november is de eerste regensensor op het kruispunt aan de Boezemlaan en Bosdreef geplaatst. Dankzij die sensor krijgen fietsers op het kruispunt vaker groen licht als het regent of sneeuwt. Het gaat om een proef van zes maanden.

Winst boeken op veel locaties in de stad

Bram Klemann (verkeersregelkundige van de gemeente Rotterdam): “Via de online fietscommunity fietsfan010 kregen we van fietsers ook 35 locaties door waar ze lang moeten wachten. Klemann is alle 35 locaties gaan bekijken. Op de meeste locaties is volgens hem zeker winst te boeken. Hij heeft dan ook op al tien plekken verbeteringen doorgevoerd en daar blijft het niet bij. Enkele voorbeelden:

Tegelijk met auto’s in dezelfde richting

Fietsers vanuit Kralingen richting Blaak moeten de Mariniersweg oversteken. Ze vinden dat ze hier te lang moeten wachten. Door een gewijzigde instelling krijgt de fietser nu groen wanneer de rechtdoorgaande auto dit ook heeft en dat levert minder wachttijd op. Soortgelijke verbeteringen worden op meer plekken in Rotterdam gedaan.

Bij reconstructie extra oversteek

Soms ontbreken oversteken bij kruispunten met verkeerslichten, die wel door fietsers worden gebruikt. “Bij de reconstructies van kruispunten bekijken we steeds of we extra oversteken voor fietsers kunnen maken”, aldus Klemann. “Neem het Stieltjesplein. Sinds oktober kun je vanuit de Nassaukade naar de Stieltjesstraat rijden. Iets wat daarvoor niet mogelijk was.”

Standaard groen in plaats van rood

De fietsroute via het Noordereiland en de Willemsbrug wordt goed gebruikt. Ook hier heeft Klemann bekeken hoe de fietsers sneller kunnen doorrijden. Bij het kruispunt Brugweg – Prins Hendrikkade stond het verkeerslicht voor fietsers standaard op rood. Dit zorgde voor vaak voor onnodige wachttijd. Klemann: “Je kreeg alleen groen als je op het knopje drukte, terwijl er geen verkeer van of naar de rustige Prins Hendrikkade was.” De ‘standaard’ voor het verkeerslicht voor fietsers is op groen gezet. Wachten is dus alleen nodig als er daadwerkelijk kruisend verkeer is.

Komende tijd

Andere verkeerslichten kosten wat meer moeite. Bijvoorbeeld omdat ze volledig opnieuw geprogrammeerd moeten worden, een vrij kostbare zaak. Klemann: “Maar het goede nieuws is dat we de meeste klachten kunnen oplossen tijdens geplande werkzaamheden.” Klemann gaat nog wel even door met het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten.

Kent u als fietser nog meer knelpunten bij verkeerslichten? Klemann verneemt ze graag via de online fietscommunity fietsfan010.

8 april 2016