De regelinstallatie van de verkeerslichten ‘weet’ van tevoren welke fietsrichting als eerste groen krijgt. En dus wat het snelste is: linksom of rechtsom oversteken. Dat wordt in de FLIPs met pijlen en symbolen aangeven.

Andere verbeteringen

Naast de FLIPs doet de gemeente andere experimenten met fietsvriendelijke verkeerslichten. Zo is in september een warmtesensor gelanceerd op Churchillplein. Daarnaast zijn dit jaar op zeker 40 kruispunten de verkeerslichten zo afgesteld dat ze meer groen licht geven aan fietsers.

Aantrekkelijk voor fietsers

Fietsvriendelijke verkeerslichten is een van de maatregelen uit het Fietsplan 2016-2018 ‘Fietsen heeft voorrang’. Hiermee wil de gemeente de stad nog aantrekkelijker maken voor fietsers. Fietsen is goed voor je conditie en draagt bij aan een gezondere lucht.


6 december 2016